top of page

כל מה שצריך במתמטיקה לקראת כיתה ז׳:

- חוברת סיכומון כיתה ו׳ להמשך חזרה על החומר של השנה וחיזוק הבסיס הנדרש לכיתה ז׳
- ספר שטחים והיקפים המתמקד באחד הנושאים המורכבים בהם נתקלים תלמידי כיתה ז׳

 

סיכומון מתמטיקה, כשמו כן הוא: סיכום כל החומר במתמטיקה של כל השנה בחוברת אחת (במקום 4 ספרים בכיתה).
חוברת סיכומון ו׳ בת 238 עמודים וכוללות את כל נושאי הלימוד. יש בה הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב (עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.

 

דיל עולים לכיתה ז׳

143.00 ₪מחיר

    המוצרים הכי נמכרים