top of page

כל מה שצריך במתמטיקה לקראת כיתה ה׳:

- חוברת סיכומון כיתה ה׳ לחזרה על החומר של כל השנה וחיזוק הבסיס הנדרש לכיתה ו׳
- חוברת סיכומון כיתה ו׳ המלווה את התלמידים במשך השנה, לצד ספרי הלימוד בכיתה

 

סיכומון מתמטיקה, כשמו כן הוא: סיכום כל החומר במתמטיקה של כל השנה בחוברת אחת (במקום 4 ספרים בכיתה).

חוברת סיכומון ה׳ בת 190 עמודים, וסיכומון ו׳ עם 238 עמודים - שתיהן כוללות את כל נושאי הלימוד, יש בהן הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב (עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.

דיל עולים לכיתה ו׳

149.00 ₪מחיר