top of page

כל מה שצריך במתמטיקה לקראת כיתה ד׳:

- חוברת סיכומון כיתה ד׳ לחזרה על החומר של כל השנה וחיזוק הבסיס הנדרש לכיתה ה׳.

- חוברת סיכומון כיתה ה׳ המלווה את התלמידים במשך השנה, לצד ספרי הלימוד בכיתה.

 

סיכומון מתמטיקה, כשמו כן הוא: סיכום כל החומר במתמטיקה של כל השנה בחוברת אחת (במקום 4 ספרים בכיתה).

חוברת סיכומון ד׳ בת 183 עמודים, וסיכומון ה׳ עם 190 עמודים - שתיהן כוללות את כל נושאי הלימוד, יש בהן הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב (עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.

דיל עולים לכיתה ה׳

158.00 ₪מחיר

    המוצרים הכי נמכרים