top of page

- חוברת סיכומון כיתה ג׳ המלווה את התלמידים במשך השנה, לצד ספרי הלימוד בכיתה. מומלץ להשתמש בחוברת גם כהכנה לכיתה ג׳, או לחזרה על החומר לקראת סוף השנה.
- ערכת לוח הכפל שתבטיח את ידיעת לוח הכפל בעל-פה, כנדרש ממסיימי כיתה ג׳

דיל לוח הכפל ב׳-ג׳

246.00 ₪מחיר
  • לימוד לוח הכפל בעל-פה במהירות ובהנאה.

    עידוד מחשבה יצירתית לפתרון בעיות במתמטיקה תוך כדי משחק והאזנה לשיר לוח הכפל.
    הערכה מלמדת באופן אוטומטי גם את פעולת החילוק.

  • סיכומון מתמטיקה, כשמו כן הוא: סיכום כל החומר במתמטיקה של כל השנה בחוברת אחת (במקום 4 ספרים בכיתה).

    החוברת בת 260 עמודים וכוללת את כל נושאי הלימוד, יש בה הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב ( עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.

המוצרים הכי נמכרים