top of page

תקנון האתר

האתר www.kefel.xyz (להלן – "האתר") משמש כחנות וירטואלית למכירת ערכות וחוברות לימוד. הנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

תקנון השימוש באתר נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

בעצם השימוש באתר, נותן בזאת הגולש את הסכמתו לתנאי התקנון והוראותיו. מטרת הגלישה באתר נועדה לרכישת מוצרים ו/או קבלת מידע בגינם.

השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו לקהל המבקרים  עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד.  

קניין רוחני – האתר, כמו גם כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר,  ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מהנהלת האתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכות לגוף חיצוני יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית של המשתמש בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים/המנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי הנהלת האתר.

ניהול משתמשים ומבקרים - הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בין אם על ידי חסימת כתובת ה-IP של המחשב שלו ללא צורך בהסברים. באתר זה עשוי להיעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.  

   

למען הסר ספק, בעת ההרשמה לאתר נותן הגולש את הסכמתו לקבלת דואר אלקטרוני מהאתר. המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע כי אינו מעוניין לקבל כל דואר אלקטרוני מהאתר ע"י שליחת הודעה לכתובת contact@kefel.xyz.

איזור שיפוט - בעת השימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחלוקת, מוסכם בזאת כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

bottom of page