top of page

כל מה שצריך במתמטיקה לקראת כיתה ד׳:

- חוברת סיכומון כיתה ג׳ לחזרה על החומר של כל השנה וחיזוק הבסיס הנדרש לכיתה ד׳.

- חוברת סיכומון כיתה ד׳ המלווה את התלמידים במשך השנה, לצד ספרי הלימוד בכיתה.

 

סיכומון מתמטיקה, כשמו כן הוא: סיכום כל החומר במתמטיקה של כל השנה בחוברת אחת (במקום 4 ספרים בכיתה).

חוברת סיכומון ג׳ בת 260 עמודים, וסיכומון ד׳ עם 183 עמודים - שתיהן כוללות את כל נושאי הלימוד, יש בהן הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב (עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.

דיל עולים לכיתה ד׳

154.00 ₪מחיר

    המוצרים הכי נמכרים