top of page

חוברת חדשה הכוללת את החומר של כל השנה!

מלווה את תלמידי כיתה ו׳ במשך השנה (לצד הספרים שבכיתה) ומיועדת גם למי שסיים כיתה ו׳ ורוצה לחזור על החומר של השנה שחלפה, כדי לחזק את הבסיס הנדרש לכיתה ז׳.

סיכומון מתמטיקה - כיתה ו׳

79.00 ₪מחיר
  • החוברת בת 238 עמודים וכוללת את כל נושאי הלימוד, יש בה הסברים, דוגמאות פתורות, תרגול רב (עם תשובות סופיות) ומבחנים קצרים על כל נושא.